DESPRE PROIECT

 

S.C. FONTANA HOLIDAY SRL, cu sediul în municipiul Satu Mare, Str. Piaţa Libertăţii, nr. 11, judeţul Satu Mare, CUI 12957770, J 30/309/2003,a finalizat implementarea proiectului cu titlul: „Modernizarea şi extinderea hotelului Violeta”, cod SMIS 113121, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2268/13.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.129.705,09 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 987.977,77 lei, din care 839.781,10 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 148.196,67 lei din bugetul național.

Proiectul s-a implement la punctul de lucru al societății în judeţul Constanţa, municipiul Mangalia, Staţiunea Jupiter, Hotel Violeta, Str. Gala Galaction, nr. 23, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea și extinderea hotelului Violeta” : realizarea unei investiții ce va determina îmbunătățirea competitivității economice a S.C. FONTANA HOLIDAY SRL prin creșterea productivității muncii.

Rezultatele proiectului sunt:

– construirea unui restaurant și dotarea modernă a acestuia.

– închiderea terasei de la intrarea în hotel pentru extinderea recepției și realizarea servicilor de primire/ieșire clienți și informare precum și dotarea modernă a acesteia.

– modernizarea, din surse proprii, a infrastructurilor de primire turistică (realizarea unei terase pentru camerele de la parter și a unor balcoane franțuzești pentru camerele de la nivelul 1 şi 2, hidroizolarea acoperișului).

Data de începere a proiectului: 13.06.2018

Data de finalizare a proiectului: 30.09.2019

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0730713550, e-mail aurora@aurora-sm.ro, persoana de contact PĂCURAR Traian.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Programului Operațional Regional 2014 – 2020: www.inforegio.ro

Facebook:  www.facebook.com/inforegio.ro